OBJEKTIF KOKURIKULUM

  • Mencungkil potensi diri dan kebolehan murid dalam sukan dan permainan.
  • Melahirkan potensi murid dalam kepimpinan persatuan / kelab dan unit beruniform.
  • Memupuk semangat kerjasama dalam pasukan.
  • Melatih murid supaya lebih bertanggungjawab, komited dan menepati masa.
  • Mempraktikkan nilai-nilai murni dan berperibadian mulia.
  • Menyeimbangkan perkembangan JERI.
Advertisements